حراج!

مسابقات ریاضی نهم مرشد مبتکران

9789640723517
دسته محصول :

کتاب مسابقات ریاضی نهم مرشد مبتکران در یک نگاه

:
  • فاقد درس نامه مجزا
  • تست های متنوع و فراوان
  • پوشش تست های آزمون های مختلف
  • نبود تست های ترکیبی و خلاقانه
  • فهرست ناقص
  • ​کیفیت نامناسب کاغذ جلد دوم