حراج!

مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین دانش پژوهان جوان

31,000 20% 24,800
نوع محصول:
مولف: اندرو لیدل
مترجم: فرهاد ذکاوت, کامبیز خالقی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 191
انتشارات: دانش پژوهان جوان

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول