حراج!

نامساوی های قدیم و جدید دانش پژوهان جوان

19,000 20% 15,200
نوع محصول:
مولف: تیتو آندرسکو
مترجم: محمد شریفی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 127

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: