حراج!

هندسه تاکسی دانش پژوهان جوان

12,000 20% 9,600
نوع محصول:
مولف: اوژن اف کراوس
مترجم: حسن فتاحی, سعید هادی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 84
انتشارات: دانش پژوهان جوان

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول