حراج!

هندسه مسطحه از مقدمات تا المپیاد خوشخوان

63,000 20% 50,400
نوع محصول:
مولف: سیامک احمدپور, مصطفی مسگری مشهدی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه: 424

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: