حراج!

و نترسیم از متن شبقره

مولف: رضا کیاسالار
سال چاپ: 1398
دسته بندی کلی: موضوعی
تعداد صفحه: 208
دسته محصول:
امتیاز محصول: (0، 6رای)

کتاب کمک آموزشی و نترسیم از متن شبقره در یک نگاه

:
  • نداشتن درسنامه مشخص برای تدریس مطالب
  • روند آموزشی مناسب تست ها
  • پوشش انواع تیپ های تست های متنی
  • مجزا نبودن بخش های مختلف کتاب
  • پاسخ تشریحی کامل
  • به کارگیری مناسب المان های گرافیکی برای تفهیم مطلب