حراج!

پرسمان ریاضی هشتم گاج

155,000 15% 131,750
دانلود نمونه این کتاب (PDF)
نوع محصول:
سال چاپ: 1401
تعداد صفحه: 215
انتشارات: گاج

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول

پرسمان ریاضی هشتم گاج در یک نگاه

:
  • فهرست کامل
  • درس نامه خود آموز
  • پوشش کتاب درسی
  • نداشتن سوال پایان فصل
  • تعداد تست کم
  • صفحه آرایی غیرجذاب
  • ​​جنس نامرغوب کاغذ
+ نقد و بررسی کامل این محصول