حراج!

پیام آیات دین و زندگی انسانی لقمه طلایی مهروماه

نوع محصول:
مولف: سید هادی هاشمی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 368

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:

پیام آیات دین و زندگی انسانی لقمه طلایی مهروماه در یک نگاه

:
  • نکات مفهومی آیات و روایات
  • ارتباط آیات با متون
  • ​ارتباط آیات با اشعار
  • کلیدواژه‌های آیات
  • ​نداشتن تست ، سؤال تشریحی یا مثال و تمرین