حراج!

چند جمله‌ای از چند جمله‌ای ها المپیاد ریاضی خوشخوان

20,000 20% 16,000
نوع محصول:
مولف: امیرحسین گرزی, سینا رضایی زارعی
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه: 149

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران: