حراج!

کتاب درسی زیست شناسی دهم زیر ذره بین

65,000 20% 52,000 تومان
مولف: مرتضی رضایی
سال چاپ: 1398
دسته بندی کلی: آموزش
تعداد صفحه: 168
دسته محصول :

کتاب کتاب درسی زیست شناسی دهم زیر ذره بین در یک نگاه

:
  • تمرکز روی کتاب درسی
  • مشخص کردن قیدها، ترین ها و ….
  • پاسخ به فعالیت های کتاب درسی
  • آوردن تمام واژه های جدید و قدیم در جدول جداگانه
  • پایین بودن کیفیت برگه ها و رنگ های به کار برده شده
  • تراکم زیاد خطوط در بعضی صفحات