تخفیف!
ناموجود

کتاب کار و تمرین ریاضی هشتم منتشران

دانلود نمونه این کتاب (PDF)
نوع محصول:
سال چاپ: 1402
تعداد صفحه: 97

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول

کتاب کار و تمرین ریاضی هشتم منتشران در یک نگاه

:
  • فاقد درسنامه
  • تعدد و تنوع سوالات
  • پوشش تمارین کتاب درسی
  • فاقد تست
  • نبود سوالات ترکیبی و چالشی
  • فاقد پاسخنامه تشریحی
+ نقد و بررسی کامل این محصول