حراج!

12 آزمون طرح نو زمین شناسی قلم چی

25,000 15% 21,250
نوع محصول:
مولف: هیات مولفان کانون
سال چاپ: 1400
تعداد صفحه: 56
انتشارات: قلم چی

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:
+ همه ویژگی های این محصول