چیزی در سبد خرید یافت نشد

فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
المپیاد ریاضی هفتم تست خوشخوان
المپیاد ریاضی هفتم تست خوشخوان
28,500 20% 22,800 تومان
مولف: حسن باطنی, حمید رضا خلیلی
سال چاپ: 1398
9786005695694
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 186
دسته محصول :
مکانیک (1) سینماتیک و دینامیک خوشخوان
مکانیک (1) سینماتیک و دینامیک خوشخوان
23,000 20% 18,400 تومان
مولف: بابک مظهری, علی مدنی تنکابنی
سال چاپ: 1397
9786005695120
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 385
دسته محصول :
الکتریسیته و مغناطیس (1) خوشخوان
الکتریسیته و مغناطیس (1) خوشخوان
24,800 20% 19,840 تومان
مولف: بردیا نجاری, شهروز زربافیان, فرینا ساعتی
سال چاپ: 1397
9786005695175-
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 206
دسته محصول :
المپیادهای شیمی آمریکا (مسابقات ملی از 1987 تا کنون) خوشخوان
المپیادهای شیمی آمریکا (مسابقات ملی از 1987 تا کنون) خوشخوان
73,000 20% 58,400 تومان
مولف: پژمان شیرازیان, علیرضا شاکری
سال چاپ: 1397
9786005695403
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 553
دسته محصول :
تقریب و اختلال در مکانیک خوشخوان
تقریب و اختلال در مکانیک خوشخوان
43,500 20% 34,800 تومان
مولف: حجت الله مظفری
سال چاپ: 1398
9789648601633
دسته بندی کلی: آموزش, المپیاد
تعداد صفحه: 245
دسته محصول :
المپیادهای فیزیک در ایران (مرحله دوم) خوشخوان
المپیادهای فیزیک در ایران (مرحله دوم) خوشخوان
30,000 20% 24,000 تومان
مولف: علیرضا طهماسب زاده
سال چاپ: 1397
9786005695151
دسته بندی کلی: آزمون, المپیاد
تعداد صفحه: 278
دسته محصول :
ساختار تشریحی گیاهان خوشخوان
ساختار تشریحی گیاهان خوشخوان
18,200 20% 14,560 تومان
مولف: فاطمه مقدس, نسترن مقبولی
سال چاپ: 1397
9786005695861
دسته بندی کلی: آموزش, المپیاد
تعداد صفحه: 160
دسته محصول :
سرگرمی های خوشگوار ریاضی خوشخوان (جلد اول)
سرگرمی های خوشگوار ریاضی خوشخوان (جلد اول)
15,000 20% 12,000 تومان
مولف: حمید رضا زیارتی
سال چاپ: 1397
9786005695328
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 111
دسته محصول :
المپیاد ریاضی هشتم تست خوشخوان
المپیاد ریاضی هشتم تست خوشخوان
38,500 20% 30,800 تومان
مولف: حسن باطنی, حمید رضا خلیلی
سال چاپ: 1398
9786005695748
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 249
دسته محصول :
آموزش المپیاد ریاضی خوشخوان (جلد اول)
آموزش المپیاد ریاضی خوشخوان (جلد اول)
22,000 20% 17,600 تومان
مولف: حسن باطنی, حمید رضا خلیلی
سال چاپ: 1398
9786005695755
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 141
دسته محصول :
ساختار اتم خوشخوان
ساختار اتم خوشخوان
17,500 20% 14,000 تومان
مولف: محمد عین علی
سال چاپ: 1397
9786005695878
دسته بندی کلی: آموزش, المپیاد
تعداد صفحه: 145
دسته محصول :
مجموعه سوالات المپیاد ریاضی در ایران خوشخوان
مجموعه سوالات المپیاد ریاضی در ایران خوشخوان
12,000 20% 9,600 تومان
مولف: حسین شفیع زاده
سال چاپ: 1393
9789648601313
دسته بندی کلی: آزمون, المپیاد
تعداد صفحه: 338
دسته محصول :
11 آزمون برای داوطلبان مرحله دوم المپیاد ریاضی خوشخوان
11 آزمون برای داوطلبان مرحله دوم المپیاد ریاضی خوشخوان
13,000 20% 10,400 تومان
مولف: بردیا عزیزیان, حمید معظمی, محمد جعفری
سال چاپ: 1397
9786005695281
دسته بندی کلی: آزمون, المپیاد
تعداد صفحه: 108
دسته محصول :
103 مسئله ی مثلثات خوشخوان
103 مسئله ی مثلثات خوشخوان
35,000 20% 28,000 تومان
سال چاپ: 1398
9789648601916
دسته بندی کلی: آموزش, المپیاد
تعداد صفحه: 223
دسته محصول :
المپیادهای شیمی آمریکا (مسابقات منطقه ای از 2000 تا کنون) خوشخوان
المپیادهای شیمی آمریکا (مسابقات منطقه ای از 2000 تا کنون) خوشخوان
17,500 20% 14,000 تومان
مولف: پژمان شیرازیان, علیرضا شاکری
سال چاپ: 1397
9786005695618
دسته بندی کلی: تست, المپیاد
تعداد صفحه: 137
دسته محصول :
مسائل پیشرفته برای المپیاد شیمی خوشخوان
مسائل پیشرفته برای المپیاد شیمی خوشخوان
24,000 20% 19,200 تومان
مولف: امیرحسین ناصری, محمدرضا امیرمشیری
سال چاپ: 1397
9786005695472
دسته بندی کلی: المپیاد
تعداد صفحه: 210
دسته محصول :
مرتب سازی بر اساس