آرایه های ادبی نشر دریافت

9786006193892
دسته محصول :

این کتاب در یک نگاه

  • درسنامه ی بسیار کامل
  • مثال های آموزشی به جا
  • پاسخنامه ی تشریحی مبسوط
  • بررسی انواع تیپ های تست آرایه
  • ​عدم حضور آزمون های ساده و دشوار
40,000تومان