حراج!

آرایه های ادبی نشر دریافت

9786006193892
دسته محصول :
این کتاب در یک نگاه:
  • درسنامه ی بسیار کامل
  • مثال های آموزشی به جا
  • پاسخنامه ی تشریحی مبسوط
  • بررسی انواع تیپ های تست آرایه
  • ​عدم حضور آزمون های ساده و دشوار
40,000 20% 32,000 تومان