AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23
logo
بنر مقاله برای ریاضی دهم چی بخونم
1

برای ریاضی دهم چی بخونم

ادامه مطلب

ریاضی دهم از پایه ای ترین و مهم ترین دروس متوسطه دوم محسوب می شود که مشترک بین رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی است. پیوستگی مطالب در ریاضی باعث می …

برای شیمی یازدهم چی بخونم
6

برای شیمی یازدهم چی بخونم؟

ادامه مطلب

کتاب درسی شیمی یازدهم همانند کتاب شیمی دهم دارای 3 فصل است. شاید تنوع مطالب نسبت به سال گذشته کمتر باشد، اما تمرکز و تمعق مطالب در شیمی یازدهم بیشتر است و در …

بنر برای زیست کنکور چی بخونم؟
2

برای زیست کنکور چی بخونم؟

ادامه مطلب

اهمیت درس زیست شناسی در رشته تجربی بر هیچ دانش آموزی پوشیده نیست. بالاترین ضریب را در بین تمام دروس عمومی و اختصاصی دارد، همچنین بیشترین تعداد تست را به خود اختصاص …

بنر برای فیزیک کنکور چی بخونم
2

برای فیزیک کنکور چی بخونم؟

ادامه مطلب

بهترین کتاب های آموزش و تست فیزیک دوازدهم و جامع کنکور کدامند؟ در بین کتاب های استاندارد و با کیفیت موجود در بازار، که توسط موسسات مختلف تولید شده اند، کتابی که …

برای ریاضی نهم و تیزهوشان چی بخونم؟
1

برای ریاضی نهم چی بخونم

ادامه مطلب

آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید قبل از شروع هر بحثی راجع آن صحبت کرد این است که هیچ منبع، کتاب یا جزوه ای نمی تواند جایگزین تدریس دبیر و جزوه ایشان …