چیزی در سبد خرید یافت نشد

logo
سهمیه های کنکور 99
1

سهمیه های کنکور 99

ادامه مطلب

یکی از دغدغه های مهم و اساسی دانش آموزان کنکوری انواع سهمیه های کنکور سراسری است. کنکوری ها اغلب نگران هستند و نمی دانند آیا با سهمیه قبول می شوند؟ بیاییم یک …

18

پویش کتاب من چی بخونم

ادامه مطلب

همان طور که قول داده بودیم می خواهیم بین 2 تا 4 مهر 1398 بین مهم ترین کتاب های هر درس نظرسنجی برگزار کنیم تا تخفیف شون رو به 25 درصد افزایش …

خدمت سربازی، مانعی برای تحصیل یا فرصتی برای کسب تجربه
1

خدمت سربازی، مانعی برای تحصیل یا فرصتی برای کسب تجربه

ادامه مطلب

خدمت سربازی، مانعی برای تحصیل یا فرصتی برای کسب تجربه اسم از خدمت سربازی که می آید، لرزه بر اندام خیلی ها می افتد. نکند لب مرز بیفتم؟ ماه ها خانواده را نبینم؟ نتوانم …