AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23
logo
در دوران بلوغ با فرزندانمان چگونه باید رفتار کنیم؟
0

در دوران بلوغ با فرزندانمان چگونه باید رفتار کنیم؟

ادامه مطلب

دوران بلوغ از حساس ترین دوره زندگی همه افراد به شمار می رود. فرزند شما از نظر فیزیکی و روحی دچار اختلالاتی می شود. این مرحله از زندگی برای بسیاری از خانواده …

فواید و مضرات بازی های رایانه ای برای کودکان و نوجوانان و نحوه کنترل آن
20

فواید و مضرات بازی های رایانه ای برای کودکان و نوجوانان و نحوه کنترل آن

ادامه مطلب

دنیای کنونی عصر ارتباطات و رسانه‌ های گروهی است. فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است که با اینکه عمر زیادی ندارد، ولی توانسته است در زندگی مردم جا باز …

تاثیرات بلوغ جنسی در ادامه تحصیل و روند مطالعه دانش آموزان
7

تاثیرات بلوغ جنسی در ادامه تحصیل و روند مطالعاتی دانش آموزان

ادامه مطلب

دانش آموزان معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی در برهه ای از زمان دچار افت تحصیلی می شوند. از دلایل عمده و مهم این افت تحصیلی می توان به شرایط بلوغ، همسالان، مدرسه …

استفاده از موبایل برای دانش آموزان، کودکان و نوجوانان؛ تاثیرات مثبت و آسیب ها
19

استفاده از موبایل برای دانش آموزان، کودکان و نوجوانان؛ تاثیرات مثبت و آسیب ها

ادامه مطلب

وقتی فرزندان شما کوچک هستند، می توانید امنیت آن ها را به راحتی برقرار کنید. شما همه چیز آن ها را می دانید و از آن ها در برابر آسیب ها محافظت …