logo
آشنایی با دانشگاه هنر تهران
12

آشنایی با دانشگاه هنر تهران

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی دانشگاه هنر تهران دانشگاه هنر تهران یک دانشگاه دولتی در شهر تهران می باشد که بزرگترین دانشگاه جهت تحصیل در رشته های هنری در کشور ایران می باشد. …

آشنایی با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2

آشنایی با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه شهید رجایی یکی از دو دانشگاه تربیت معلم کشور و لذا به لحاظ تاریخی یکی از میراث داران یکصد سال تربیت معلم …

آشنایی با دانشگاه صنعتی مالک اشتر
7

آشنایی با دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر یک دانشگاه دولتی در استان تهران است که در سال ۱۳۶۳ تاسیس شده است. در حال حاضر ۳۱۶۸ دانشجو و …

آشنایی با دانشگاه الزهرا (س)
0

آشنایی با دانشگاه الزهرا (س)

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه الزهرا (س) که دانشگاهی ویژه بانوان است، در دهکده ونک تهران، در سال ۱۳۴۳ تاسیس شد. در آن هنگام با ۹۰ دانشجو و …

آشنایی با دانشگاه بوعلی سینا همدان
3

آشنایی با دانشگاه بوعلی سینا همدان

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه بوعلی سینا همدان شورای گسترش آموزش عالی در نود و چهارمین جلسه خود در مورخ 1352/9/6 مجوز تاسیس دانشگاه بوعلی سینا در همدان را تصویب نمود …

معرفی دانشگاه شهید چمران اهواز
4

آشنایی با دانشگاه شهید چمران اهواز

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز، یکی از دانشگاه‌های دولتی و معتبر در ایران است که در 1334 خورشیدی به فرمان محمدرضا شاه پهلوی در …

آشنایی با دانشگاه خوارزمی تهران
13

آشنایی با دانشگاه خوارزمی تهران

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه خوارزمی (نام پیشین: دانشگاه تربیت معلم تهران) یکی از دانشگاه‌های دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که به‌نام …

آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد
9

آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1328 هجری شمسی، با تبدیلِ آموزشگاه عالی بهداری به دانشکده پزشکی، تاسیس شد و با صدور مجوز ایجاد دانشکده …

آشنایی با دانشگاه علامه طباطبایی
11

آشنایی با دانشگاه علامه طباطبایی

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از دانشگاه های دولتی در پایتخت و همچنین بزرگترین دانشگاه تخصصی ایران در زمینه علوم انسانی، علوم اجتماعی و مدیریت …