logo
آشنایی با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
2

آشنایی با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه شهید رجایی یکی از دو دانشگاه تربیت معلم کشور و لذا به لحاظ تاریخی یکی از میراث داران یکصد سال تربیت معلم …

آشنایی با دانشگاه بوعلی سینا همدان
5

آشنایی با دانشگاه بوعلی سینا همدان

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه بوعلی سینا همدان شورای گسترش آموزش عالی در نود و چهارمین جلسه خود در مورخ 1352/9/6 مجوز تاسیس دانشگاه بوعلی سینا در همدان را تصویب نمود …

معرفی دانشگاه شهید چمران اهواز
4

آشنایی با دانشگاه شهید چمران اهواز

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز، یکی از دانشگاه‌های دولتی و معتبر در ایران است که در 1334 خورشیدی به فرمان محمدرضا شاه پهلوی در …

آشنایی با دانشگاه خوارزمی تهران
14

آشنایی با دانشگاه خوارزمی تهران

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه خوارزمی تهران دانشگاه خوارزمی (نام پیشین: دانشگاه تربیت معلم تهران) یکی از دانشگاه‌های دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که به‌نام …

آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد
9

آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1328 هجری شمسی، با تبدیلِ آموزشگاه عالی بهداری به دانشکده پزشکی، تاسیس شد و با صدور مجوز ایجاد دانشکده …

آشنایی با دانشگاه علامه طباطبایی
12

آشنایی با دانشگاه علامه طباطبایی

ادامه مطلب

تاریخچه و توضیحات کلی درباره دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از دانشگاه های دولتی در پایتخت و همچنین بزرگترین دانشگاه تخصصی ایران در زمینه علوم انسانی، علوم اجتماعی و مدیریت …