حراج!

آمار و احتمال یازدهم تست خوشخوان

56,000 20% 44,800
نوع محصول:
مولف: محمد جمال صادقی, رسول حاجی زاده
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 276

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:

آمار و احتمال یازدهم تست خوشخوان در یک نگاه

:
  • وجود تست های زیاد خلاقانه
  • استاندارد نبودن اغلب تست ها
  • طبقه بندی پر اشکال تست ها
  • طراحی جلد نه چندان جالب
  • لحن خشک و جدی کتاب​