حراج!

ریاضی هفتم پیشتاز خیلی سبز

96,000 20% 76,800
نوع محصول:
مولف: اباصلت نورالهی
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه: 421

1 تا 20چاپ (1 ستاره)

21 تا 40چاپ (2 ستاره)

41 تا 60چاپ (3 ستاره)

61 تا 80چاپ (4 ستاره)

81 به بالا (5 ستاره)

تجدید چاپ:
امتیاز کاربران:

ریاضی هفتم پیشتاز خیلی سبز در یک نگاه

:
  • درس‌نامه‌های کامل و خودآموز
  • تعداد فراوان سؤال تستی و تشریحی
  • تفکیک سؤالات بر اساس مباحث
  • فهرست ناقص
  • ​نداشتن پاسخ‌نامه کلیدی