فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 86 کالا
بانک تست فیزیک جامع کنکور ریاضی IQ گاج (جلد اول)
بانک تست فیزیک جامع کنکور ریاضی IQ گاج (جلد اول)
640,000 15% 544,000 تومان
مولف:  سجاد صادقی زاده, علیرضا ایدلخانی, سعید احمدی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست
تعداد صفحه:  942
9786220308119
دسته محصول:
بانک نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی خیلی سبز
بانک نهایی فیزیک دوازدهم ریاضی خیلی سبز
170,000 15% 144,500 تومان
مولف:  احسان حسینیان, مجید ساکی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آمادگی امتحان نهایی
تعداد صفحه:  155
9786222305833
دسته محصول:
دارای تحلیل فیزیک راه ابریشم 2 آلاء (کنکور 1403)
فیزیک راه ابریشم 2 آلاء (کنکور 1403)
3,611,111 20% 2,888,889 تومان
15 عدد در انبار
مولف:  محمدرضا یاری
سال چاپ:  1402
CHP11752
دسته محصول:
پاسخنامه هرکول فیزیک جامع دوازدهم کلاسینو راه اندیشه (جلد دوم)
پاسخنامه هرکول فیزیک جامع دوازدهم کلاسینو راه اندیشه (جلد دوم)
460,000 15% 391,000 تومان
مولف:  علی اکبر محمدی ساعی, علیرضا عربشاهی, محمد نوکنده
سال چاپ:  1402
تعداد صفحه:  358
9789644914300
دسته محصول:
دارای تحلیل پاسخنامه جامع فیزیک دوازدهم ریاضی مهروماه (جلد دوم)
پاسخنامه جامع فیزیک دوازدهم ریاضی مهروماه (جلد دوم)
295,000 15% 250,750 تومان
مولف:  حسن محمدی, مصطفی کیانی, نصرالله افاضل, یاشار انگوتی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  پاسخنامه
تعداد صفحه:  344
9786003176157-
دسته محصول:
مرجع کنکور فیزیک جامع ریاضی کاگو
مرجع کنکور فیزیک جامع ریاضی کاگو
590,000 15% 501,500 تومان
مولف:  علی طباطبایی زاده, سعید منبری, سیما هداوند
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  913
9786004506762
دسته محصول:
غول امتحان فیزیک دوازدهم ریاضی مبتکران
غول امتحان فیزیک دوازدهم ریاضی مبتکران
145,000 15% 123,250 تومان
مولف:  مرتضی میرخانی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آمادگی امتحان نهایی, آزمون
تعداد صفحه:  164
9789640730034
دسته محصول:
بیسترس فیزیک دوازدهم ریاضی کاگو
بیسترس فیزیک دوازدهم ریاضی کاگو
216,000 15% 183,600 تومان
مولف:  قنبر حمیدی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آمادگی امتحان نهایی
تعداد صفحه:  269
9786004505482
دسته محصول:
آزمونیوم پلاس فیزیک کنکور ریاضی مهروماه
آزمونیوم پلاس فیزیک کنکور ریاضی مهروماه
330,000 20% 264,000 تومان
مولف:  گروه تالیف مهروماه
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, آزمون
تعداد صفحه:  376
9786003176935
دسته محصول:
امتحانت فیزیک دوازدهم ریاضی مهروماه
امتحانت فیزیک دوازدهم ریاضی مهروماه
59,000 15% 50,150 تومان
مولف:  رضا عابدی منش
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, آمادگی امتحان نهایی
تعداد صفحه:  64
9786003176492
دسته محصول:
فرمول بیست فیزیک دوازدهم ریاضی گاج
فرمول بیست فیزیک دوازدهم ریاضی گاج
275,000 15% 233,750 تومان
مولف:  علی کریمی, هادی حمزه پور
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, آمادگی امتحان نهایی
تعداد صفحه:  304
9786220307280
دسته محصول:
هرکول فیزیک جامع دوازدهم کلاسینو راه اندیشه (جلد اول)
هرکول فیزیک جامع دوازدهم کلاسینو راه اندیشه (جلد اول)
495,000 15% 420,750 تومان
مولف:  علی اکبر محمدی ساعی, علیرضا عربشاهی, محمد نوکنده
سال چاپ:  1402
تعداد صفحه:  493
9789644914287
دسته محصول:
گام به گام دوازدهم ریاضی خیلی سبز
گام به گام دوازدهم ریاضی خیلی سبز
330,000 15% 280,500 تومان
مولف:  گروه تالیف خیلی سبز
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, پاسخ تمارین کتاب درسی
تعداد صفحه:  977
9786222305109
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس

فیزیک دوازدهم ریاضی

دانلود فایل PDF کتاب درسی فیزیک دوازدهم
فیزیک دوازدهم سال تحصیلی 1399-1400​
فیزیک دوازدهم سال تحصیلی 1400-1401
فیزیک دوازدهم سال تحصیلی 1401-1402​​

وقتی این نوشته را می خوانید احتمالا قصد خرید یکی از کتاب های فیزیک دوازدهم ریاضی را دارید و برای انتخاب از بین کتاب های کمک آموزشی فیزیک دوازدهم ریاضی حسابی گیج شده اید. البته با وجود لیست کتاب های فیزیک دوازدهم ریاضی که خیلی پربار است، حق هم دارید. ولی نگران نباشید!

برای اینکه انتخاب درستی داشته باشید، باید قبل از هر چیز درباره کتاب درسی فیزیک 12 ام ریاضی اطلاعات مختصری داشته باشید. این اطلاعات را در جداول زیر آورده ایم.

بعد از آن باید هدف تان را از خرید کتاب کمک آموزشی بدانید: مشکل آموزشی دارید؟ یعنی مطالب را خوب یاد نگرفته اید؟ می خواهید برای امتحانات تشریحی مدرسه آماده شوید؟ یا می خواهید قدرت تست زنی خود را بالا ببرید؟ با هر هدفی، نقد و بررسی هر یک از کتاب ها را بخوانید و مطمئن باشید وقتی که قبل از خرید کتاب کمک آموزشی صرف می کنید هدر نرفته است.

 

حذفیات فیزیک دوازدهم رشته ریاضی در کنکور 1402

  • تاریخ ﻋﻠﻢ ﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪول ﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎ، واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و مسائل که به ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
  • در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.

 

حذفیات درس فیزیک دوازدهم رشته ریاضی در امتحانات نهایی سال 1402

بر طبق گفته های سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هیچ از یک بخش های کتاب در امتحانات نهایی این سال حذف نخواهد شد.

در صورت اعلام حذفیات ، موارد حذف شده به مقاله اضافه می شوند.

 

کتاب درسی فیزیک دوازدهم ریاضی

تعداد فصل

6

تعداد درس

تعداد صفحه

157

تعداد جلسات در هفته (مصوب آموزش و پرورش)

4

 

لیست درسهای (فهرست) کتاب درسی فیزیک دوازدهم ریاضی

فصل

عنوان

موضوعات

1

حرکت بر خط راست

  1. شناخت حرکت
  2. حرکت با سرعت ثابت
  3. حرکت با شتاب ثابت
  4. سقوط آزاد

پرسش ها و مسئله های فصل 1

2

دینامیک و حرکت دایره ای

2-1- قوانین حرکت نیوتون

2-2- معرفی برخی از نیروهای خاص

2-3- تکانه و قانون دوم نیوتون

2-4- حرکت دایره ای یکنواخت

2-5- نیروی گرانشی

پرسش ها و مسئله های فصل 2

3

نوسان و موج

3-1- نوسان دوره ای

3-2- حرکت هماهنگ ساده

3-3- انرژی در حرکت هماهنگ ساده

3-4- تشدید

3-5- موج و انواع آن

3-6- مشخصه های موج

پرسش ها و مسئله های فصل 3

4

برهم کنش های موج

4-1- بازتاب موج

4-2- شکست موج

4-3- پراش موج

4-4- تداخل موج

پرسش ها و مسئله های فصل 4

5

آشنایی با فیزیک اتمی

5-1- اثر فوتوالکتریک و فوتون

5-2- طیف خطی

5-3- مدل اتمی رادرفورد-بور

5-4- لیزر

پرسش ها و مسئله های فصل 5

6

آشنایی با فیزیک هسته ای

6-1- ساختار هسته

6-2-پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر

6-3- شکافت هسته ای

6-4- گداخت (همجوشی) هسته ای

پرسش ها و مسئله های فصل 6

جدول دوره ای عناصر

جدول مثلثاتی

واژه نامه فارسی – انگلیسی

منابع

 

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور

فصل

تعداد تست کنکور 98

تعداد تست کنکور 99

تعداد تست کنکور 1400

تعداد تست کنکور 1401

حرکت بر خط راست

4

5

3

4

دینامیک و حرکت دایره ای

6

5

2

6

نوسان و موج

4

5

3

4

برهم کنش های موج

2

3

1

2

آشنایی با فیزیک اتمی

2

2

2

2

آشنایی با فیزیک هسته ای

2

0

1

2

 

بودجه بندی درس فیزیک دوازدهم رشته ریاضی در امتحانات نهایی

فصل

نوبت پایانی

(آزمون های نهایی خرداد، شهریور و دی)

اول

3.75

دوم

4

سوم

3.75

چهارم

3.25

پنجم

2.75

ششم

2.5

جمع

20

 

آمار نتایج درس فیزیک دوازدهم ریاضی در کنکور سراسری

کنکور

1398

1399

1400

 

میانگین درصد کل داوطلبان

8.5

5.9

4.1

 

کم ترین درصد در بین رتبه های زیر هزار کشوری

51.2

22.3

11.9

 

میانگین درصد رتبه های زیر هزار کشوری

85.6

75.2

66.2

 

بیشترین درصد در بین رتبه های زیر هزار کشوری

100

100

100

 

 

دانلود سوالات امتحان نهایی سال های 98، 99 ، 1400 و 1401 درس فیزیک دوازدهم ریاضی با پاسخ نامه

سال

دوره

1398

خرداد 98

شهریور 98

دی 98

1399

روزانه خرداد 99

آزاد خرداد 99

روزانه شهریور 99

آزاد شهریور 99

دی 99

1400

خرداد 1400 روزانه

شهریور 1400 روزانه

دی 1400 روزانه

1401

خرداد 1401 روزانه

شهریور 1401 روزانه

بیشتر