فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 7 کالا
بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) آفتاب هنر
210,000 15% 178,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  291
9786229606361
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) آفتاب هنر
80,000 15% 68,000 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  98
9786229609309
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) آفتاب هنر
160,000 15% 136,000 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
تعداد صفحه:  219
9786229609330
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 4 (مکانیسم تکامل) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 4 (مکانیسم تکامل) آفتاب هنر
195,000 15% 165,750 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  296
9786229609354
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 2 (سلول) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 2 (سلول) آفتاب هنر
130,000 15% 110,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
تعداد صفحه:  165
9786229609323
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 7 (اکولوژی) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 7 (اکولوژی) آفتاب هنر
90,000 15% 76,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  122
9786229609378
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 5 (ساختار و عمل گیاهان) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 5 (ساختار و عمل گیاهان) آفتاب هنر
85,000 15% 72,250 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  118
9786229609347
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس

انتشارات آفتاب هنر

«انتشارات آفتاب هنر» عمدتا در زمینه تالیف و نشر کتاب های حوزه زیست شناسی و پزشکی فعالیت می کند و آقای «حسین بهاروند» یکی از مولفین معروف و موثر در عمده کتاب های این انتشارات است. از معروف ترین کتاب های این انتشارات می توان به مجموعه چند جلدی «بیولوژی کمپبل» اشاره کرد.

بیشتر