فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 10 کالا
هوش سبز ششم و نهم فتحی
هوش سبز ششم و نهم فتحی
220,000 15% 187,000 تومان
مولف:  آزاده فتحی, حسین فتحی, ندا فتحی, نیلوفر فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  381
9786229783573
دسته محصول:
دارای تحلیل 12+1 آزمون هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم فتحی
12+1 آزمون هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم فتحی
210,000 15% 178,500 تومان
مولف:  آزاده فتحی, حسین فتحی, ندا فتحی, نیلوفر فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  322
9786229783566
دسته محصول:
دارای تحلیل هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم نانو (فتحی)
هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم نانو (فتحی)
210,000 15% 178,500 تومان
مولف:  آزاده فتحی, حسین فتحی, ندا فتحی, نیلوفر فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  363
9786226357210
دسته محصول:
دارای تحلیل علوم ششم ابتدایی فتحی
علوم ششم ابتدایی فتحی
210,000 15% 178,500 تومان
مولف:  آزاده فتحی, حسین فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  317
9786000484354
دسته محصول:
انتخاب آخر ششم ابتدایی فتحی
انتخاب آخر ششم ابتدایی فتحی
80,000 15% 68,000 تومان
مولف:  آزاده فتحی, حسین فتحی, ندا فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست
تعداد صفحه:  530
9786000488499
دسته محصول:
علوم پنجم ابتدایی فتحی
علوم پنجم ابتدایی فتحی
120,000 15% 102,000 تومان
مولف:  آزاده فتحی, حسین فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  199
9786000482466
دسته محصول:
دارای تحلیل فارسی ششم ابتدایی فتحی
فارسی ششم ابتدایی فتحی
210,000 15% 178,500 تومان
مولف:  حسین فتحی, مریم السادات میر
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, آزمون
تعداد صفحه:  319
9786000481940
دسته محصول:
مجموعه دروس پنجم ابتدایی فتحی
مجموعه دروس پنجم ابتدایی فتحی
80,000 15% 68,000 تومان
مولف:  آزاده فتحی, حسین فتحی, ندا فتحی, نیلوفر فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست
تعداد صفحه:  339
9786000481957
دسته محصول:
دارای تحلیل ریاضیات ششم ابتدایی فتحی
ریاضیات ششم ابتدایی فتحی
370,000 15% 314,500 تومان
مولف:  حسین فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  544
9786000458126
دسته محصول:
دارای تحلیل ریاضیات پنجم ابتدایی فتحی
ریاضیات پنجم ابتدایی فتحی
210,000 15% 178,500 تومان
مولف:  حسین فتحی, ندا فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  359
9786000436551
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس

انتشارات فتحی

«انتشارات مهندس فتحی» با تمرکز بیشتر روی کتاب های ابتدایی و هوش و استعداد تحلیلی دوره اول دبیرستان مشغول فعالیت در زمینه چاپ کتاب های کمک آموزشی است. از جمله مهم ترین کتاب های این انتشارات می توان به «ریاضی»، «علوم» و «فارسی» پنجم و ششم ابتدایی اشاره کرد.

بیشتر