فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 54 کالا
زیست شناسی مولکولی خوشخوان
زیست شناسی مولکولی خوشخوان
173,000 15% 147,050 تومان
مولف:  بنیامین موسوی اصل, دینا موسوی اصل
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  261
9786008792369
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) کاپ
بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) کاپ
150,000 15% 127,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  121
9786229413814
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) کاپ
بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) کاپ
380,000 15% 323,000 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, موضوعی
تعداد صفحه:  384
9786229260586
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 7 (اکولوژی) کاپ
بیولوژی کمپبل 7 (اکولوژی) کاپ
190,000 15% 161,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, موضوعی
تعداد صفحه:  176
9786229260593
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) کاپ
بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) کاپ
290,000 15% 246,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  287
9786229457436
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 5 (ساختار و عمل گیاهان) کاپ
بیولوژی کمپبل 5 (ساختار و عمل گیاهان) کاپ
190,000 15% 161,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  164
9786229413869
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 4 (مکانیزم تکامل) کاپ
بیولوژی کمپبل 4 (مکانیزم تکامل) کاپ
390,000 15% 331,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  400
9786229457443
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 2 (سلول) کاپ
بیولوژی کمپبل 2 (سلول) کاپ
220,000 15% 187,000 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  212
9786229413883
دسته محصول:
المپیادهای زیست شناسی ایران 1392-1384 فاطمی (جلد دوم)
المپیادهای زیست شناسی ایران 1392-1384 فاطمی (جلد دوم)
50,000 10% 45,000 تومان
مولف:  بهرام خردمند, علیرضا مجد, محمد کرمی نژاد رنجبر
سال چاپ:  1393
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  236
9789643188115
دسته محصول:
المپیادهای زیست شناسی ایران 1383-1377 فاطمی (جلد اول)
المپیادهای زیست شناسی ایران 1383-1377 فاطمی (جلد اول)
50,000 10% 45,000 تومان
مولف:  بهرام خردمند, علیرضا مجد, محمد کرمی نژاد رنجبر
سال چاپ:  1394
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  229
9789643186209
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) آفتاب هنر
210,000 15% 178,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  291
9786229606361
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) آفتاب هنر
80,000 15% 68,000 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  98
9786229609309
دسته محصول:
نردبان المپیاد زیست شناسی گچ دانش پژوهان جوان
نردبان المپیاد زیست شناسی گچ دانش پژوهان جوان
185,000 15% 157,250 تومان
مولف:  مجید علی نوری
سال چاپ:  1400
تعداد صفحه:  426
9786227406054
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) آفتاب هنر
160,000 15% 136,000 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
تعداد صفحه:  219
9786229609330
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 4 (مکانیسم تکامل) آفتاب هنر
بیولوژی کمپبل 4 (مکانیسم تکامل) آفتاب هنر
195,000 15% 165,750 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  گروه ترجمه آفتاب هنر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  296
9786229609354
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس