فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 36 کالا
فیزیک مفهومی فاطمی (جلد چهارم - فیزیک اتمی و هسته ای)
فیزیک مفهومی فاطمی (جلد چهارم – فیزیک اتمی و هسته ای)
195,000 10% 175,500 تومان
مولف:  پل جی هیوئیت
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  226
9789643185558
فیزیک مفهومی فاطمی (جلد سوم - الکتریسیته و مغناطیس و نور)
فیزیک مفهومی فاطمی (جلد سوم – الکتریسیته و مغناطیس و نور)
290,000 10% 261,000 تومان
مولف:  پل جی هیوئیت
مترجم:  منیژه رهبر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  334
9789643185459
فیزیک مفهومی فاطمی (جلد دوم - ویژگی های ماده گرما و صوت)
فیزیک مفهومی فاطمی (جلد دوم – ویژگی های ماده گرما و صوت)
105,000 10% 94,500 تومان
مولف:  پل جی هیوئیت
مترجم:  منیژه رهبر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  585
9789643185251
فیزیک مفهومی فاطمی (جلد اول - مکانیک)
فیزیک مفهومی فاطمی (جلد اول – مکانیک)
240,000 10% 216,000 تومان
مولف:  پل جی هیوئیت
مترجم:  منیژه رهبر
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  336
9789643185169
فیزیک پایه فاطمی (جلد سوم - الکتریسیته مغناطیس و الکترومغناطیس)
فیزیک پایه فاطمی (جلد سوم – الکتریسیته مغناطیس و الکترومغناطیس)
65,000 10% 58,500 تومان
مولف:  فرانک ج بلت
مترجم:  محمد خرمی
سال چاپ:  1395
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  814
9789643180026
فیزیک پایه فاطمی (جلد دوم - سیالات حرارت و امواج)
فیزیک پایه فاطمی (جلد دوم – سیالات حرارت و امواج)
210,000 10% 189,000 تومان
مولف:  فرانک ج بلت
مترجم:  محمد خرمی
سال چاپ:  1400
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  323
9789643180018
فیزیک پایه فاطمی (جلد اول - مکانیک)
مولف:  فرانک ج بلت
مترجم:  مهران اخباریفر
سال چاپ:  1400
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  288
9789643180003
المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد دوم)
المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد دوم)
92,000 15% 78,200 تومان
مولف:  جابر رضایی میانرودی, جمشید رضایی میانرودی, علیرضا صادقی راد
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  306
9786005230598
المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد سوم)
المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول دانش پژوهان جوان (جلد سوم)
75,000 15% 63,750 تومان
مولف:  محمد رضا خوش سیما, محمد طهماسبی
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  248
9786002880604
برگزیده مسائل فیزیک روسیه دانش پژوهان جوان
برگزیده مسائل فیزیک روسیه دانش پژوهان جوان
77,000 15% 65,450 تومان
مولف:  سرگی یویچ کروتوف
مترجم:  یوسف عباسی اصل
سال چاپ:  1401
تعداد صفحه:  256
9786005230864
مرتب سازی بر اساس