حراج!

مسائل شیمی کنکور نشر الگو

9786226390255
دسته محصول :
  • درسنامه ضعیف و خلاصه و تست کم
  • دغدغه درست و بینش هوشمندانه کتاب
  • پاسخ تشریحی ساده و بدون کارکرد دیگر
  • مناسب ایام جمع بندی
  • آزمون آزمایشی شبیه ساز
  • یک جلدی بودن و در اصطلاح mp4
79,000 20% 63,200 تومان