فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 7 کالا
بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) کاپ
بیولوژی کمپبل 1 (شیمی حیات) کاپ
150,000 15% 127,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  121
9786229413814
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) کاپ
بیولوژی کمپبل 6 (ساختار و عمل جانوران) کاپ
380,000 15% 323,000 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, موضوعی
تعداد صفحه:  384
9786229260586
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 7 (اکولوژی) کاپ
بیولوژی کمپبل 7 (اکولوژی) کاپ
190,000 15% 161,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, موضوعی
تعداد صفحه:  176
9786229260593
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) کاپ
بیولوژی کمپبل 3 (ژنتیک) کاپ
290,000 15% 246,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  287
9786229457436
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 5 (ساختار و عمل گیاهان) کاپ
بیولوژی کمپبل 5 (ساختار و عمل گیاهان) کاپ
190,000 15% 161,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  164
9786229413869
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 4 (مکانیزم تکامل) کاپ
بیولوژی کمپبل 4 (مکانیزم تکامل) کاپ
390,000 15% 331,500 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  400
9786229457443
دسته محصول:
بیولوژی کمپبل 2 (سلول) کاپ
بیولوژی کمپبل 2 (سلول) کاپ
220,000 15% 187,000 تومان
مولف:  استیون واسرمن, پیتر مینورسکای, ربکا اور, لیزا اوری, مایکل کاین
مترجم:  خانه زیست شناسی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  212
9786229413883
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس