فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 21 کالا
علوم هشتم تیزهوشان اندیشمند
علوم هشتم تیزهوشان اندیشمند
250,000 15% 212,500 تومان
مولف:  محمدرضا حسینیان کاشانی, عباس طالبی, منصور پورزمانی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  288
9786227916010
دسته محصول:
علوم چهارم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
علوم چهارم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
180,000 15% 153,000 تومان
مولف:  مصطفی خلیل زاده
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  160
9786007121559-
دسته محصول:
علوم پنجم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
علوم پنجم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
190,000 15% 161,500 تومان
مولف:  مصطفی خلیل زاده
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  184
9786227916065
دسته محصول:
علوم نهم تیزهوشان اندیشمند
علوم نهم تیزهوشان اندیشمند
330,000 15% 280,500 تومان
مولف:  افشین دانش نژاد, بهناز اسدی, محمد کاوه
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  366
9786007121597
دسته محصول:
علوم ششم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
علوم ششم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
260,000 15% 221,000 تومان
مولف:  مصطفی خلیل زاده
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  276
9786007121603
دسته محصول:
ریاضیات نهم تیزهوشان اندیشمند
ریاضیات نهم تیزهوشان اندیشمند
360,000 15% 306,000 تومان
مولف:  امید فتحی, سینا مساوات
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  400
9786007121979
دسته محصول:
تفکر و پژوهش مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
تفکر و پژوهش مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
مولف:  امیر تیموری, مهشید خاکباز
سال چاپ:  1398
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  168
9786007121382
دسته محصول:
ریاضیات هشتم تیزهوشان اندیشمند
ریاضیات هشتم تیزهوشان اندیشمند
330,000 15% 280,500 تومان
مولف:  امید فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  436
9786007121375
دسته محصول:
علوم هفتم تیزهوشان اندیشمند
علوم هفتم تیزهوشان اندیشمند
185,000 15% 157,250 تومان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  192
9786007121986
دسته محصول:
فارسی نهم تیزهوشان اندیشمند
فارسی نهم تیزهوشان اندیشمند
310,000 15% 263,500 تومان
مولف:  میرداود مقدسی صائن, ناهید میلانی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  336
9786227916072
دسته محصول:
ریاضیات هفتم تیزهوشان اندیشمند
ریاضیات هفتم تیزهوشان اندیشمند
320,000 15% 272,000 تومان
مولف:  امید فتحی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  404
9786007121245
دسته محصول:
فارسی پنجم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
فارسی پنجم ابتدایی تیزهوشان اندیشمند
210,000 15% 178,500 تومان
مولف:  مهدی گودرزی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  228
9786007121641
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس