فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 17 کالا
سیر تا پیاز درسنامه شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان اخوان
سیر تا پیاز درسنامه شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان اخوان
390,000 15% 331,500 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  468
9786008750666
دسته محصول:
سیر تا پیاز درسنامه حسابداری هنرستان اخوان
سیر تا پیاز درسنامه حسابداری هنرستان اخوان
320,000 15% 272,000 تومان
مولف:  وحید اقبالی قهیازی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش
تعداد صفحه:  290
9786008750659
دسته محصول:
سیر تا پیاز تست الکتروتکنیک هنرستان اخوان
سیر تا پیاز تست الکتروتکنیک هنرستان اخوان
430,000 15% 365,500 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
تعداد صفحه:  596
9786008750673
دسته محصول:
سیر تا پیاز تست مکانیک خودرو هنرستان اخوان
سیر تا پیاز تست مکانیک خودرو هنرستان اخوان
340,000 15% 289,000 تومان
مولف:  امیر دستجانی
سال چاپ:  1402
تعداد صفحه:  325
9786008750819
دسته محصول:
سیر تا پیاز تست شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان اخوان
سیر تا پیاز تست شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان اخوان
390,000 15% 331,500 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست
تعداد صفحه:  496
9786008750383
دسته محصول:
سیر تا پیاز خلاقیت موسیقی اخوان
سیر تا پیاز خلاقیت موسیقی اخوان
160,000 15% 136,000 تومان
مولف:  نوید ایزد گشسب
سال چاپ:  1401
تعداد صفحه:  291
9786008750949
دسته محصول:
سیر تا پیاز ترسیم فنی اخوان
سیر تا پیاز ترسیم فنی اخوان
145,000 15% 123,250 تومان
مولف:  حمیدرضا مظاهری
سال چاپ:  1401
تعداد صفحه:  229
9786008750918
دسته محصول:
سیر تا پیاز خواص مواد اخوان
سیر تا پیاز خواص مواد اخوان
290,000 15% 246,500 تومان
مولف:  فاطمه صالحی, نوید ایزد گشسب
سال چاپ:  1402
تعداد صفحه:  285
9786008750956
دسته محصول:
سیر تا پیاز درک عمومی ریاضی و فیزیک اخوان
سیر تا پیاز درک عمومی ریاضی و فیزیک اخوان
380,000 15% 323,000 تومان
مولف:  بهزاد محرمی, محسن اخوان
سال چاپ:  1402
تعداد صفحه:  452
9786008750901
دسته محصول:
سیر تا پیاز ریاضی یازدهم هنرستان اخوان
سیر تا پیاز ریاضی یازدهم هنرستان اخوان
290,000 15% 246,500 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  پاسخ تمارین کتاب درسی
تعداد صفحه:  260
9786008750796
دسته محصول:
سیر تا پیاز شیمی هنرستان اخوان
سیر تا پیاز شیمی هنرستان اخوان
220,000 15% 187,000 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  پاسخ تمارین کتاب درسی
تعداد صفحه:  155
9786008750314
دسته محصول:
سیر تا پیاز ریاضی دهم هنرستان اخوان
سیر تا پیاز ریاضی دهم هنرستان اخوان
240,000 15% 204,000 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست
تعداد صفحه:  196
9786009704033
دسته محصول:
سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم هنرستان اخوان
سیر تا پیاز ریاضی دوازدهم هنرستان اخوان
240,000 15% 204,000 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  پاسخ تمارین کتاب درسی
تعداد صفحه:  179
9786008750802
دسته محصول:
سیر تا پیاز فیزیک هنرستان اخوان
سیر تا پیاز فیزیک هنرستان اخوان
240,000 15% 204,000 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  پاسخ تمارین کتاب درسی
تعداد صفحه:  176
9786009704040
دسته محصول:
سیر تا پیاز تست حسابداری هنرستان اخوان
سیر تا پیاز تست حسابداری هنرستان اخوان
390,000 15% 331,500 تومان
مولف:  فرخ امینی, وحید اقبالی قهیازی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست
تعداد صفحه:  536
9786008750390
دسته محصول:
سیر تا پیاز تست تربیت بدنی هنرستان اخوان
سیر تا پیاز تست تربیت بدنی هنرستان اخوان
390,000 15% 331,500 تومان
مولف:  گروه آموزشی مهندس اخوان
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  424
9786008750468
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس