فیلتر محصولات logo
مرتب سازی بر اساس
  • 9 کالا
پاسخنامه جامع شیمی تیتانیوم برآیند نشر الگو (جلد دوم)
پاسخنامه جامع شیمی تیتانیوم برآیند نشر الگو (جلد دوم)
400,000 15% 340,000 تومان
مولف:  امیر حسین معروفی, مسعود جعفری
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  پاسخنامه
تعداد صفحه:  562
9786226390002
دسته محصول:
جامع شیمی تیتانیوم برآیند نشر الگو (جلد اول)
جامع شیمی تیتانیوم برآیند نشر الگو (جلد اول)
650,000 15% 552,500 تومان
مولف:  امیر حسین معروفی, مسعود جعفری
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  724
9786226390262-
دسته محصول:
دارای تحلیل موج آزمون زیست شناسی نسل جدید نشر الگو (جلد اول)
موج آزمون زیست شناسی نسل جدید نشر الگو (جلد اول)
270,000 15% 229,500 تومان
مولف:  اشکان هاشمی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  310
9786226390651
دسته محصول:
دارای تحلیل پاسخنامه جامع زیست شناسی دوازدهم برآیند نشر الگو (جلد دوم)
پاسخنامه جامع زیست شناسی دوازدهم برآیند نشر الگو (جلد دوم)
320,000 15% 272,000 تومان
مولف:  اشکان هاشمی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  پاسخنامه
تعداد صفحه:  398
9786226390460
دسته محصول:
دارای تحلیل جامع زیست شناسی دوازدهم برآیند نشر الگو (جلد اول)
جامع زیست شناسی دوازدهم برآیند نشر الگو (جلد اول)
460,000 15% 391,000 تومان
مولف:  اشکان هاشمی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  542
9786226390446
دسته محصول:
پاسخنامه جامع زیست شناسی یازدهم برآیند نشر الگو (جلد دوم)
پاسخنامه جامع زیست شناسی یازدهم برآیند نشر الگو (جلد دوم)
340,000 15% 289,000 تومان
مولف:  اشکان هاشمی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  پاسخنامه
تعداد صفحه:  440
9786226390422
دسته محصول:
دارای تحلیل موج آزمون زیست شناسی نسل جدید نشر الگو
موج آزمون زیست شناسی نسل جدید نشر الگو
مولف:  اشکان هاشمی
سال چاپ:  1400
دسته بندی کلی:  تست, آزمون
تعداد صفحه:  236
9786226390286
دسته محصول:
دارای تحلیل جامع زیست شناسی یازدهم برآیند نشر الگو (جلد اول)
جامع زیست شناسی یازدهم برآیند نشر الگو (جلد اول)
480,000 15% 408,000 تومان
مولف:  اشکان هاشمی
سال چاپ:  1402
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  570
9786226390408
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس