AB vfc filter 116all http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep srokes at 4pxMinimum sroke weight is 2pxFor thicker srokes use evennumbers: 6px, 8px etc.Remember to expand srokesbefore saving as an SVGSizeCannot be wider or taller than100px (artboard size)Scale your icon to fll as much ofthe artboard as possibleUngroupIf your design has more than oneshape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure“Use Artboards” is checked100px.SVG 07 Created by Gregor Cresnarfrom the Noun Project 63 Artboard 18 Artboard 23
فیلتر محصولات logo
chibekhoonam_banner
مرتب سازی بر اساس
  • 23 کالا
جامع اقتصاد دهم قلم چی
جامع اقتصاد دهم قلم چی
110,000 20% 88,000 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, آمادگی امتحان نهایی
تعداد صفحه:  208
9786000022310
دسته محصول:
جامع منطق دهم قلم چی
جامع منطق دهم قلم چی
95,000 20% 76,000 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  148
9786000008475
دسته محصول:
جامع دین و زندگی یازدهم انسانی قلم چی
جامع دین و زندگی یازدهم انسانی قلم چی
77,000 15% 65,450 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1399
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  288
9786000022297
دسته محصول:
جامع جغرافیا یازدهم قلم چی
جامع جغرافیا یازدهم قلم چی
125,000 20% 100,000 تومان
مولف:  حبیبه محبی, الهام میرزایی, بهروز یحیی
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, آمادگی امتحان نهایی
تعداد صفحه:  240
9786000021801
دسته محصول:
جامع جامعه شناسی یازدهم قلم چی
جامع جامعه شناسی یازدهم قلم چی
105,000 20% 84,000 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  256
9786000010607
دسته محصول:
جامع عربی یازدهم انسانی قلم چی
جامع عربی یازدهم انسانی قلم چی
180,000 15% 153,000 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  256
9786000021580
دسته محصول:
جامع علوم و فنون ادبی دهم قلم چی
جامع علوم و فنون ادبی دهم قلم چی
90,000 20% 72,000 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  152
9786000024345
دسته محصول:
جامع فارسی دوازدهم قلم چی
جامع فارسی دوازدهم قلم چی
165,000 15% 140,250 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, آمادگی امتحان نهایی
تعداد صفحه:  355
9786000024529
دسته محصول:
دارای تحلیل جامع عربی یازدهم قلم چی
جامع عربی یازدهم قلم چی
98,000 15% 83,300 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1400
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, آمادگی امتحان نهایی
تعداد صفحه:  256
9786000010812
دسته محصول:
جامع روانشناسی یازدهم قلم چی
جامع روانشناسی یازدهم قلم چی
115,000 20% 92,000 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست, آمادگی امتحان نهایی, آزمون
تعداد صفحه:  212
9786000010584
دسته محصول:
جامع فارسی یازدهم قلم چی
جامع فارسی یازدهم قلم چی
220,000 15% 187,000 تومان
مولف:  هیات مولفان کانون
سال چاپ:  1401
دسته بندی کلی:  آموزش, تست
تعداد صفحه:  344
9786000010737
دسته محصول:
مرتب سازی بر اساس

کتاب های جامع قلم چی

کتاب های جامع انتشارات قلم چی با سه هدف آموزش، تسلط بر سوالات تشریحی و تسلط بر سوالات تستی برای درس های گوناگون طراحی شده است و دارای سه بخش اصلی درسنامه، تمرینات و آزمون های تستی و تشریحی و پاسخنامه آن ها می باشد. این سری از کتاب ها را می توان معادل کتاب هایی همچون سری سه بعدی انتشارات الگو و یا سری سیر تا پیاز انتشارات گاج دانست که کلیه آنها آموزش محور می باشند و با هدف تسلط کامل دانش آموزان بر مطالب درسی تالیف می شوند.

در کتاب های جامع قلم چی تعداد کلیه سوالات تشریحی و تستی روی جلد کتاب چاپ می شود. به طور مثال در کتاب فارسی جامع دوازدهم تعداد ۱۰۰۰ سوال تستی و تشریحی در کتاب وجود دارد که روی جلد مشخص شده است.

این سری از کتاب ها به گفته مولفان دارای سه ویژگی منحصر به فرد می باشند که عبارتند از:

تناسب و توازن

در مجموعه کتاب های جامع انتشارات قلم چی به کلیه فصل ها به اندازه کافی و مناسب پرداخته شده است و تعداد صفحات درسنامه ها، تمرین ها و سوالات مربوط به آن ها متناسب و هماهنگ با کتاب درسی تنظیم شده است و با استفاده از ضریب توازن زیبایی محتوایی و کیفیت آموزشی کتاب کنترل می شود.

پوشش همه ی مطالب و اجزای کتاب های درسی

در این سری از کتاب ها تلاش شده است که هیچ موضوع و زیر موضوعی از قلم نیفتد و کلیه عناصر و اجزای کتاب های درسی متناسب با اهمیت و جایگاه آنها بیان شوند و در مواقع مورد نیاز مطالب گسترش داده شوند.

انتخاب بهترین سوالات شناسنامه دار

یکی از مهم ترین ویژگی های این سری از کتاب ها شناسنامه دار بودن کلیه سوالات تشریحی و تستی موجود در آنها می باشد. در مباحث مشترک با کتاب های درسی سابق مرجع سوالات به صورت دقیق ذکر شده است و در مباحث جدید کتاب های فعلی از همه زیر موضوعات به همراه شناسنامه و نشانی آنها تمرین ارائه شده است.

به طور کلی در این سری از کتاب ها تلاش شده است که کلیه نیازهای آموزشی دانش آموزان در نظر گرفته شود و در قالب یک کتاب به آنها پاسخ داده شود.

 

سری کتاب جامع انتشارات قلم چی دارای چه ساختار و محتوایی می باشد؟

همانطور که بیان شد این سری از کتاب ها دارای سه بخش اصلی درسنامه، تمرینات تستی و تشریحی و پاسخ نامه می باشد که در ادامه به بررسی کامل هر کدام از آنها می پردازیم.

درسنامه

در ابتدای هر درس در این کتاب خلاصه نکات مهم آن درس برای یادگیری و مرور آورده شده است و اصلی ترین مباحث مورد سوال در آزمون ها و امتحانات تشریحی مدنظر قرار گرفته است. همچنین عناوین مهمترین موضوعات و واژگان کلیدی درس ها معرفی شده اند تا دانش آموزان بتوانند با استفاده از آنها به تکمیل یادگیری خود بپردازند.

تمرین ها

در این سری از کتاب ها انواعی از تیپ های مختلف تمرین ها و سوالاتی را که دانش آموزان در امتحانات تشریحی و تستی با آنها مواجه می شوند ارائه شده است که شامل موارد زیر می باشد:

  • تمرینات تشریحی به صورت های صحیح غلط، جای خالی و یا کامل کردنی، پاسخ کوتاه و سوالات تشریحی
  • پرسش های چهارگزینه ای طبقه بندی شده بر اساس زیر موضوع های درسی

پاسخ نامه

در پایان این کتاب ها پاسخ های کلیدی و تشریحی برای کلیه سوالات موجود ارائه شده است. همچنین برای یادگیری کامل سوالات آدرس صفحات کتاب های درسی مرتبط با هر سوال نیز بیان شده است تا در صورت نیاز دانش آموزان بتوانند به آنها مراجعه کنند.

بیشتر